SpelgränserSpelpausSjälvtest

Själv-test

Vilken typ av spelare är du?

Frågorna i självtestet kan hjälpa dig att få en indikation på om ditt spelande ligger i riskzonen.

Testet är är ett standardiserat pgsi test. Vi sparar inte resultatet. Svara spontant genom att ange ditt svar utifrån skalan: aldrig - ibland - ofta - nästan alltid.

Utgå ifrån din situation de senaste 12 månaderna när du svarar på frågorna. Ditt första spontana svar är oftast det mest korrekta.